Πολιτική Cookies

H Acoustiki σέβεται το απόρρητο των χρηστών και δεσμεύεται να προστατεύσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι σχεδιασμένες για να βοηθήσουν τους χρήστες της ιστοσελίδας να καταλάβουν ποιες πληροφορίες συγκεντρώνουμε από την ιστοσελίδα και πώς αυτές οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται.

Κατά την πρόσβαση, περιήγηση και/ή χρήση της ιστοσελίδας, οι χρήστες αναγνωρίζουν, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, ότι αυτοί έχουν διαβάσει, καταλάβει και συμφωνήσει να υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις αυτής της πολιτικής, και για αυτό συναινούν στην χρήση μας των cookies σε συμφωνία με αυτούς τους όρους.

Γενικά, χρήστες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας χωρίς να πληροφορήσουν εμάς, ποιοί αυτοί είναι και χωρίς να αποκαλύψουν καμία προσωπική πληροφορία. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιστη εμπειρία χρήστη. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που τοποθετούνται στη συσκευή του χρήστη για να παρακολουθήσουν πρότυπα χρήσης και προτιμήσεις καταχώρησης. Τα cookies μας δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν άτομα.

Τα Cookies μπορούν να είναι είτε “διαρκή” cookies ή “περιοδικά” cookies. Ένα διαρκές cookie θα αποθηκεύεται από έναν περιηγητή ιστού και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν γίνει διαγραφή από τον χρήστη πριν την ημερομηνία λήξης. Ένα περιοδικό cookie, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου του χρήστη, όταν ο περιηγητής ιστού είναι κλειστός. Εμείς χρησιμοποιούμε και τα δύο, περιοδικά και διαρκή cookies στην ιστοσελίδα μας.

Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και/ή να διαγράφουν τα cookies, όπως επιθυμούν. Για λεπτομέρειες βλέπε https://www.aboutcookies.org/. Η παρεμπόδιση ή διαγραφή όλων των cookies θα έχει μία αρνητική επίδραση στη σταθερότητα πολλών ιστοσελίδων. Αν οι χρήστες επιλέξουν να κλείσουν τα cookies μας, αυτοί δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα μας.

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναλύσουμε την χρήση της ιστοσελίδας μας. Ο πάροχος της υπηρεσίας ανάλυσης παράγει στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας με τη βοήθεια των cookies. Οι παραγόμενες πληροφορίες αναφορικά με την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν αναφορές σχετικά με την ιστοσελίδα μας. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας είναι: _ga, _gat.

Η πολιτική απορρήτου του παρόχου μας της υπηρεσίας αναλύσεων είναι διαθέσιμη στη:

https://policies.google.com/privacy

Cloudflare

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Cloudflare για να βελτιώσουμε την ταχύτητα φόρτωσης και την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας. Πιο συγκεκριμένα τα cookies αυτά χρησιμεύουν στην αναγνώριση κακόβουλων επισκεπτών, με σκοπό να μειωθεί η πιθανότητα αποκλεισμού μη κακόβουλων χρηστών. Ο πάροχος μας της υπηρεσίας αυτής χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies: __cfduid.

Η πολιτική Cookies του παρόχου βελτιστοποίησης ταχύτητας και ασφάλειας είναι διαθέσιμη στη:

https://www.cloudflare.com/cookie-policy/

Facebook Pixel

Χρησιμοποιούμε cookies από διαφημιστικά Προϊόντα του Facebook. Ο πάροχος της υπηρεσίας παράγει στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας με τη βοήθεια των cookies. Οι παραγόμενες πληροφορίες αναφορικά με την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών μας στο Facebook. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας είναι: fr.

Η πολιτική απορρήτου του παρόχου μας της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη στη:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, π.χ. λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Εμείς προτρέπουμε τους χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.